• נכסים ממשלתיים למכירה / השכרה

 • התחשבנות בין מוסדות

 • התחשבנות בנכסים ציבוריים וציבוריים למחצה

 • הפקעות ופיצויים לאזרח

 • נזקים וירידות ערך לאזרח

 • בדיקת כדאיות כלכלית של פרויקטים ונכסים

 • בדיקת מצב תכנוני ופוטנציאל השבחה

 • שווי נכסים לצורך דווח חשבונאי

 • הפחתת היטלי השבחה

 • הפחתת מיסוי מקרקעין (מס שבח, מס רכישה),

 • ערר על תשלומים למנהל מקרקעי ישראל (דמי היתר, דמי שינוי ייעוד וניצול וכד')

 • מכירה / רכישה / כינוס נכסים

 • השכרה / שכירות

 • חוות דעת מומחה לבית משפט

 • חלוקה ואיזון של ירושות

 • חלוקה ואיזון של שותפויות

 • חלוקת רכוש בין בני זוג מתגרשים

 • ירידות ערך

 • הפקעות ופיצויים

 • לצורך אשראי וביטחונות

 • ליווי בנייה

 • בדיקת כדאיות כלכלית של פרויקטים ונכסים

 • בדיקת מצב תכנוני ופוטנציאל השבחה

 • הצהרת שווי נכסים למוסדות ממשלה, שגרירויות וקונסוליות זרות, ביטח לאומי וכד'

 שירות למוסדות ולחברות ציבוריות
סוגי שירות לצורכי מיסוי 
שירותים ללקוח הפרטי והעסקי 
 • הערכות שווי שוק למטרות הבאות:
   

 • קנייה/מכירה, דמי שכירות/חכירה ראויים, נכסים תפוסים, דיירות מוגנת.
   

 • שווי נכסים לביטחונות עבור אשראי/משכנתאות/הלוואות, עם אומדני הפחתה לבנק (מאות נכסים שונים).
   

 • חוות-דעת מומחה לתביעות
  בבתי-משפט
  ,
  הופעות בבתי-משפט כעד מומחה, הערכת ירידות-ערך ונזקים.

   

 • פיצויים והפקעות, סכסוכים ומחלוקות
  (דוגמאות: בית-משפט בכפר סבא – ירידת-ערך בשווי בית צמוד קרקע, בגין בנייה של השכן ללא קו-בניין בהוד-השרון).

   

 • חוו"ד מומחה לבוררות לדוגמה: דמי שכירות ודמי חכירה ראויים ושווי קרקע באזורי התעשיה נס-ציונה ורחובות.
   

 • שומות לצורכי היטלי-השבחה ומיסוי מקרקעין (מס שבח, מס רכישה), תשלומים למינהל מקרקעי ישראל, הגשה למכרז.
   

 • טבלאות איזון והקצאה, חלוקה שוויונית של נכסים וירושות (לדוגמה: חלוקת זכויות בגג בפלורנטין, יישום בגליון אלקטרוני של טבלת הקצאה עבור וועדה מסדרת לעניין הגוש הגדול בתל אביב).

 • בדיקת רווחיות וכדאיות פרויקטי בנייה ונדל"ן, דוחות ניתוח כלכליים, תמורה בעסקאות קומבינציה (דוגמאות: ניתוח כלכלי של תב"ע חדשה על מגרש בקדימה, עסקת קומבינציה/בנייה על גג בתל אביב).
   

 • ליווי פיננסי (בנקאי) של פרויקטי בנייה; חוות-דעת דו"ח 0.
   

 • החל מייזום הפרויקט, בדיקת תוכניות בניין עיר וזכויות בנייה, בדיקת כדאיות ורווחיות הפרויקט.
   

 • בניית תקציב ותזרים מזומנים צפוי; מעקב ופקוח תקופתי על התקדמות הבנייה בפועל וההוצאות בפועל.
   

 • הגשת דוחות מעקב על הוצאות, מכירות, הבנייה בשטח, התייחסות למדדי-ביצוע ועמידה מול תחזית. לדוגמה: בנייה על גג מבנה מגורים בכיכר הבימה בתל אביב – עור בנק הפועלים, מרכז עסקים נתניה בשנת 2000; מתחם לקוטג'ים ביהוד עבור הבנק הבינלאומי הראשון – בשנת 2005.
   

 • ניהול או ליווי נכסים ופרוייקטים עבור לקוחות - /מכירה/רכישה/השכרה/טיפול במיסוי/יעוץ/השבחה/שירות ויצוג לקוחות בפני רשויות מקומיות ועיריות (כגון בירור תוכניות בניין עיר, היתרי-בניה וכדומה), בפני פקידי אשראי בבנקים, רשויות ציבוריות, ממ"י וכדומה.
   

 • סקרי נכסים, איתור נכסים כגון קרקעות לא מוסדרות, קרקעות מעבר לקו-הירוק וכדומה.
   

 • ייעוץ בתחום הנדל"ן וייזום בנייה.
   

 • ייעוץ בתחום תוכניות-בניין-עיר, ייזום והשבחת מקרקעין.

 שירותים נוספים ותחומי ייעוץ
  שירותי שמאות מקרקעין
 mail: mittel@bezeqint.net / mittellev@gmail.com  פלאפון: 050-5518160 טלפון: 03-9362775 פקס: 03-9363734